Vestia

Wij staan voor een goede woning in een prettige buurt voor huishoudens met een laag (midden) inkomen en/of een kwetsbare positie. We zijn een grootstedelijke corporatie en verhuren, verkopen en beheren woningen in heel Nederland, maar vooral in de regio's Rijnmond en Haaglanden.

Vestia's Employee Email Address Formats

Vestia uses 4 email formats, with first '.' last (ex. john.smith@vestia.nl)
being used 86% of the time.
lastsmith@vestia.nl1%
first '.' lastjohn.smith@vestia.nl86%
other_templateother_template@vestia.nl11%
firstjohn@vestia.nl1%