Bizware

Beslutsstöds- och analyssystem. Bizware är ett konsultbolag som hjälper kunder att utveckla framgångsrika system för beslutsstöd och analys.

Bizware's Employee Email Address Formats

Bizware uses 2 email formats, with first '.' last (ex. john.smith@bizware.se)
being used 80% of the time.
first last_initialjohns@bizware.se20%
first '.' lastjohn.smith@bizware.se80%